Legalizacija oružja podrazumeva da vlasnici oružja mogu da registruju, odnosno predaju oružje koje poseduju bez odobrena nadležnog organa, pri čemu nisu dužni da dokazuju poreklo i neće odgovarati za neovlašćeno nabavljanje, držanje i nošenje. Vlasnici oružja mogu predati oružje i municiju najbližoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj stanici, pri čemuRead More →