Zemljoradnička zadruga “Sloga”, raspolaže sa 30 hektara sopstvenih kvalitetnih oranica, a pored toga računaju i na 300 hektara koji su u posedu zadrugara, ali planiraju proširenje na čitavo selo, pa i region. Krajem prošle godine oni su predstavili svoje projekte i ono šta žele da postignu u narednom periodu. Naime,Read More →