Zbog duga  od 600.000.000,00 dinara koje potražuje JP “Srbijagas”, JKP”Gradska toplana” je od 13.5.2015. u blokadi. Iz tog razloga preduzeće iz našeg grada je u poziciji da započne strožiju naplatu dugovanja svojih korisnika. U narednom periodu JKP “Gradska toplana” započeće sa ispostavljanjem opomena, utuženjem korisnika sa dugovanjima kao i intenzivnijimRead More →

Utvrđivanje Predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom i predlog Odluke o izmeni Metodologije utvrđivanja cena za instalisanu snagu i isporučenu količinu toplotne energije tarifnom kupcu sa uputstvom za raspodelu obračuna, su bile centralne teme na 82.zasedanju Gradskog veća a izvestilac po ovom pitanjuRead More →

JKP“Gradska toplana“ dobilo je obaveštenje od Agencije za energetiku Republike Srbije da su se stekli novi uslovi za promenu cena prirodnog gasa. Kolika će biti korekcija cena znaće se u narednom periodu ali se očekuje poskupljenje za određen iznos. Nove cene će važiti od avgusta meseca ove godine.Read More →