Na osnovu odluke gradskog veća grada Zrenjanina na sednici održanoj 15.novembra.2013. godine data je saglasnost na cene grejanja JKP “Gradska toplana”, koje će se primenjivati od 1.decembra.2013. Grejanje kolektivnog stanovanja sada iznosi 86,71 din/m2, grejanje individualnog stanovanja 541,95 din/kW instalisane snage, grejanje u individualnim i kolektivnim stambenim objektima koji imajuRead More →

U skladu sa spoljnim temperaturama JKP „Gradska toplana“, za sada u jutarnjim satima pušta grejanje. Sa padom temperatura i intenzitet grejanja će biti pojačan. Kako smo imali priliku i da čujemo, nakon rekonstrukcije vrelovodne mreže, za sada nije bilo havarija.Read More →