Na danas održanoj 93. sednici Gradskog veća jednoglasno je utvrđen Predlog Zaključka u vezi zaključivanja ugovora između JKP ”Vodovod i kanalizacija” Zrenjanin i ponuđača po tenderu za javnu nabavku usluge prečišćavanja pijaće vode za grad Zrenjanin, kao i Predlog Zaključka u vezi otvaranja aproprijacije. Takođe, utvrđen je predlog zaključka uRead More →

Danas je održana 83. sednicu Gradskog veća grada Zrenjanina kojom je predsedavao zamenik gradonačelnika Saša Santovac. Između ostalog, utvrđen je Predloga Odluke o izmenama Odluke o postavljanju i uklanjanju manjih montažnih i drugih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene na teritoriji grada Zrenjanina, kao i Predlog Zaključka o davanjuRead More →

Utvrđivanje Predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom i predlog Odluke o izmeni Metodologije utvrđivanja cena za instalisanu snagu i isporučenu količinu toplotne energije tarifnom kupcu sa uputstvom za raspodelu obračuna, su bile centralne teme na 82.zasedanju Gradskog veća a izvestilac po ovom pitanjuRead More →

Na danas održanoj sednici Gradskog veća, kojom je predsedavao gradonačelnik Čedomir Janjić, usvojen je Predlog Odluke o izmeni Odluke o uređivanju građevinskog zemljišta i kriterijumima i merilima za utvrđivanje visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta na teritoriji grada Zrenjanina. Današnji dnevni red dopunjen je i tačkom koja se tiče izmenaRead More →

Danas je održana 66. po redu Sednica Gradskog veća Zrenjanina kojom je predsedavao gradonačelnik Ivan Bošnjak. Donet je jedan broj predloga odluka koji će se naći na zasedanju lokalnog parlamenta koji se planira za kraj meseca. Teme koje su razmatrane na ovom Gradskom veću su bile raznorodne a kuriozitet jeRead More →