Najstarija poznata fotografija, preživele heliografske gravure za koju se zna je izradio Nicéphore Niépce 1825. godine heliografskim procesom. U pitanju je slika flamanske gravure iz 17. veka, a prikazuje čoveka koji vodi konja. Američka svemirska agencija (NASA) objavila je prvu fotografiju Zemlje koju je rover Kjurioziti snimio sa Marsa ove godine. Tačka uRead More →