Kompleks Banja “Rusanda” se nalazi u prelepom parku borova, bagrema i lipa, na obali istoimenog jezera. Sastoji se od 5 objekata za smeštaj bolesnika i korisnika usluga i raspolaže sa ukupno 306 postelja. U ovoj banji se posebna pažnja posvećuje preventivi nastanka bolesti. Korisnicima su u okviru usluga spa wellnessRead More →