Pokrajinski poslanik LSV iz naše sredine Aleksandar Marton založio se danas za decentralizaciju lokalne samouprave u Zrenjaninu jer su to neizbežni Evropski trendovi. Grad Zrenjanin bi mogao da se organizuje kao jedna organizaciona celina a preostala naseljena mesta bi mogla da se organizuju u nekoliko opština, predložio je Marton. GrađaniRead More →