” Muzika je proročanstvo … ona je zvuk jednog novog sveta koji će se postepeno pomaljati. ” Žak Atali, Bruit (Buka, 1977). Aleksandar Stamenković LS iz Zrenjanina je jedan od onih za koga se može reći da je pronašao svoj zvuk. Svi smo gledali film ” Ko to tamo pevaRead More →