Grad Zrenjanin izdvojiće 10 miliona dinara za subvencionisanje kamata kod poslovnih banaka poljoprivrednium domaćinstvima. Model finansiranja koji podrazumeva pomoć poljoprivrednicima i preslikan je od Ministarstva poljoprivrede. Od ukupno 350 miliona dinara koliko obuhvara agrarni budžet Grada Zrenjanina sredstva će biti u potpunosti usmerena u razvoj poljoprivredne proizvodnje, kao nosioca ukupneRead More →