Petrohemija zapošljava

Petrohemija zapošljava

logo_13712

Fabrika sintetičkog kaučuka u Elemiru kod Zrenjanina u sastavu HIP-Petrohemije a.d. Pančevo,
kompanije koja je lider u oblasti proizvodnje petrohemijskih proizvoda u Srbiji,
širi svoj tim i traži kandidate koji su odgovorni, spremni na profesionalni razvoj i motivisani za rad na poziciji

Inženjer mašinskog održavanja II

Mesto rada: Elemir
Broj izvršilaca: 1

Odgovornosti:

 • Prati rad opreme na proizvodnim delovima/sekcijama za koja je zadužen.
 • Učestvuje u obezbeđivanju uslova za realizaciju planiranih aktivnosti iz oblasti održavanja u svim uslovima rada Fabrike.
 • Učestvuje u definisanju optimalnih resursa za izvođenje aktivnosti u oblasti održavanja, u kontroli stanja i količina neophodnih rezervnih delova, kao i praćenju statusa naloga za nabavku.
 • Učestvuje u pripremi i usklađivanju dokumentacije, neophodne za sprovođenje aktivnosti iz domena preventivnog i korektivnog održavanja.
 • Učestvuje u organizaciji, planiranju i kontroli realizacije aktivnosti prilikom ekscesnih situacija, remonta, starta i zaustavljanja proizvodnih postrojenja.
 • Učestvuje u aktivnostima koje se tiču definisanja radnih karti za opremu, u cilju usvajanja standardnih procedura rada i praćenja troškova održavanja kroz evidenciju utroška materijalnih resursa i angažovanja radne snage i opreme.

Zahtevi:

 • Optimalno: VSS/VII – diplomirani inženjer mašinstva.
 • Mogućnost zapošljavanja pripravnika.

Rad se obavlja u prvoj smeni.

Ukoliko smatrate da ste prava osoba ovu poziciju, pošaljite svoj CV najkasnije do 21.12.2018. godine.

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

——————————————————————————————————————————————————————————–

logo_13712

Fabrika sintetičkog kaučuka u Elemiru kod Zrenjanina u sastavu HIP-Petrohemije a.d. Pančevo,
kompanije koja je lider u oblasti proizvodnje petrohemijskih proizvoda u Srbiji,
širi svoj tim i traži kandidate koji su odgovorni, spremni na profesionalni razvoj i motivisani za rad na poziciji

Inženjer elektro održavanja

Mesto rada: Elemir
Broj izvršilaca: 1

Odgovornosti:

 • Učestvuje u sprovođenju svih potrebnih aktivnosti vezanim za korektivno, preventivno i investiciono održavanje elektro opreme, instalacija i objekata u skladu sa pravilima struke, zakonskim obavezama i usvojenim sistemom kvaliteta, radi obezbeđenja kontinuiteta proizvodnje kao i ekonomičnog i bezbednog rada Fabrike.
 • Učestvuje u pronalaženju inovativnih rešenja u cilju unapređenja proizvodnog procesa, poboljšanja kvaliteta proizvoda i unapređenja energetske efikasnosti.
 • Učestvuje u formiranju naloga za nabavku opreme i materijala i daje tehničku saglasnost na tehničke ponude i rešenja.
 • Učestvuje u kontroli dnevnih izveštaja/radnih lista koji se odnose na održavanje elektroopreme, instalacija i objekata, tehničko–tehnološkim procenama.
 • Učestvuje u definisanju optimalnih resursa za izvođenje aktivnosti.
 • Učestvuje u sagledavanju mogućih opasnosti prilikom realizacije pojedinih kritičnih aktivnosti i predlaganju odgovarajućih preventivnih mera za sprečavanje povređivanja ili oštećenja zdravlja zaposlenih.
 • Učestvuje u obezbeđivanju neophodnih dozvola za rad, pripremi i usklađivanju potrebne dokumentacije, za sprovođenje aktivnosti iz domena preventivnog i korektivnog elektroodržavanja.
 • Učestvuje u izradi radnih karti za opremu, u cilju usvajanja standardnih procedura rada i praćenja troškova održavanja kroz evidenciju utroška materijalnih resursa i angažovanja radne snage i opreme.
 • Učestvuje u organizovanju periodičnih kontrola elektroopreme, instalacija i objekata.
 • Učestvuje u reviziji postojećih tehničkih rekvizicija opreme i izradi novih tehničkih rekvizicija.
 • Učestvuje u planiranju, organizovanju i koordinaciji remontnih aktivnosti u okviru svojih zaduženja, ažuriranju dokumentacije i dostavljanju izveštaja pretpostavljenima.

Zahtevi:

 • Optimalno: VSS/VII – diplomirani inženjer elektrotehnike – smer energetika.
 • Alternativno: VSS/VII – diplomirani inženjer elektrotehnike.
 • Mogućnost zapošljavanja pripravnika.

Rad se obavlja u prvoj smeni.

Ukoliko smatrate da ste prava osoba ovu poziciju, pošaljite svoj CV najkasnije do 21.12.2018. godine

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Izvor: poslovi.infostud.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.