Opšta bolnica zapošljava

Zbog potrebe na određenim radnim mestima, Opšta bolnica
Đorđe Joanović” u Zrenjaninu raspisala je više konkursa. U nastavku teksta možete pročitati koja stručna sprema je potrebna i koje uslove kandidati moraju da ispunjavaju.        

Spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge

NSZ/ Filijala Zrenjanin | Zanatske i lične usluge

Opšta bolnica “Đorđe Joanović“, Zrenjanin                   

Broj: 01-1867/1

Na osnovu člana 24. Zakona o radu (“Službeni  glasnik RS” br.24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14), člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Službeni glasnik  RS” br. 106/2018), člana 9. Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga, u skladu sa važećim Kadrovskim planom Ministarstva zdravlja broj: 112-01-200/2018-02 od 20.08.2018. godine i na osnovu Odluke direktora Opšte bolnice “Đorđe Joanović” Zrenjanin broj 01-1867 od 08.05.2019. godine raspisuje se:

O  G  L  A  S

Za prijem u radni odnos na  ODREĐENO vreme sa punim radnim vremenom

  – povećan obim posla

Raspisuje se javni oglas za prijem zaposlenog u radni odnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom – povećan obim posla u Opštu bolnicu “Đorđe Joanović”  Zrenjanin, za radno mesto

Spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge ……  1 izvršilac

Kandidati za radno mesto pod rednim brojem 3 moraju imati završenu osnovnu školu.

Zainteresovani kandidati treba da prilože: 

– molbu

–  CV

–  overenu fotokopiju diplome

–  lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti

–  uredan sanitarni nalaz što dokazuje fotokopija sanitarne knjižice

–  dokaz o imunizaciji MMR vakcinom ili potvrdu o serološkoj analizi na morbile (IGGantitela)

–  dokaz o imunizaciji Hepatitis B

Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje Zrenjanin i na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Prijave se podnose poštom ili lično, na adresu Opšte bolnice “Đorđe Joanović” Zrenjanin, ul. dr Vase Savića 5 sa naznakom “OGLAS”.

Naznačiti u molbi datum početka oglasa

Oglas važi od  08.05.2019. do 17.05.2019. godine.

Neblagovremene i nepotpune molbe neće se uzimati u razmatranje.

Rok važenja 17.05.2019.

Zahtevani nivo kvalifikacija: osnovna škola

Radno iskustvo u zanimanju: nije bitno

Broj izvršilaca 1

Mesto rada: Zrenjanin

Vrsta radnig odnosa / angažovanja: određeno

Napomena

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)


Laboratorijski tehničar u dijagnostici

NSZ/ Filijala Zrenjanin | Zdravstvo i farmacija

Opšta bolnica “Đorđe Joanović“, Zrenjanin                  

Broj: 01-1867/1

            Na osnovu člana 24. Zakona o radu (“Službeni  glasnik RS” br. 24/05, 61/05,  54/09, 32/13 i 75/14), člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave(“Službeni glasnik  RS” br. 106/2018),  člana 9. Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga, u skladu sa važećim Kadrovskim planom Ministarstva zdravlja broj: 112-01-200/2018-02  od 20.08.2018. godine i na osnovu Odluke direktora Opšte bolnice “Đorđe Joanović” Zrenjanin broj 01-1867 od 08.05.2019. godine raspisuje se:

O  G  L  A  S

Za prijem u radni odnos na  ODREĐENO vreme sa punim radnim vremenom

  – povećan obim posla

Raspisuje se javni oglas za prijem zaposlenog u radni odnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom – povećan obim posla u Opštu bolnicu  “Đorđe Joanović” Zrenjanin, za radno mesto

1.    Laboratorijski tehničar u dijagnostici ………………………………………… 1 izvršilac

Kandidati za radno mesto pod rednim brojem  moraju posedovati IV stepen stručne spreme, završenu srednju medicinsku školu, smer laboratorijski tehničar i položen stručni ispit.

Zainteresovani kandidati treba da prilože:

– molbu

– CV

– overenu fotokopiju diplome

– overenu fotokopiju  uverenja o položenom stručnom ispitu

– overenu fotokopiju Licence izdate od nadležnog organa (ako je kandidat iz radnog odnosa) ili Rešenje o upisu u komoru (ako kandidat nije u radnom odnosu)

– lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti

– dokaz o imunizaciji MMR vakcinom ili potvrdu o serološkoj analizi na morbile (IGGantitela)

– dokaz o imunizaciji Hepatitis B

Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje Zrenjanin i na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Prijave se podnose poštom ili lično, na adresu Opšte bolnice “Đorđe Joanović” Zrenjanin, ul. dr Vase Savića 5 sa naznakom “OGLAS”.

Naznačiti u molbi datum početka oglasa

Oglas važi od  08.05.2019. do 17.05.2019. godine.

Neblagovremene i nepotpune molbe neće se uzimati u razmatranje.
Rok važenja 17.05.2019.

Zahtevani nivo kvalifikacija: srednja škola – IV stepen (4 godina)

Obrazovanje kandidata: medicina

Radno iskustvo u zanimanju: nije bitno

Broj izvršilaca: 1

Mesto rada: Zrenjanin

Vrsta radnog odnosa / angažovanja: određeno

Napomena

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)


Medicinska sestra – tehničar u operacionoj sali

NSZ/ Filijala Zrenjanin | Zdravstvo i farmacija

Opšta bolnica “Đorđe Joanović“, Zrenjanin                                                            Broj: 01-1867/1

Na osnovu člana 24. Zakona o radu (“Službeni  glasnik RS” br. 24/05, 61/05,  54/09, 32/13 i 75/14), člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave(“Službeni glasnik RS” br. 106/2018), člana 9. Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga, u skladu sa važećim Kadrovskim planom Ministarstva zdravlja broj: 112-01-200/2018-02  od 20.08.2018. godine i na osnovu Odluke direktora Opšte bolnice “Đorđe Joanović” Zrenjanin broj 01-1867 od 08.05.2019. godine raspisuje se:

O  G  L  A  S

Za prijem u radni odnos na  ODREĐENO vreme sa punim radnim vremenom

  – povećan obim posla

Raspisuje se javni oglas za prijem zaposlenog u radni odnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom – povećan obim posla u Opštu bolnicu “Đorđe Joanović”  Zrenjanin, za radno mesto

Medicinska sestra – tehničar u operacionoj sali …………………………  1 izvršilac

– za rad na odeljenju Opšta hirurgija, odsek Opšta hirurgija-operacioni blok

Kandidati za radno mesto pod rednim brojem  moraju posedovati IV stepen stručne spreme, završenu srednju medicinsku školu, opšti  smer i položen stručni ispit.

Zainteresovani kandidati treba da prilože:

– molbu

– CV

– overenu fotokopiju diplome

–  overenu fotokopiju  uverenja o položenom stručnom ispitu

–  overenu fotokopiju Licence izdate od nadležnog organa (ako je kandidat iz radnog odnosa) ili Rešenje o upisu u komoru (ako kandidat nije u radnom odnosu)

–  lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti

–  uredan sanitarni nalaz što dokazuje fotokopija sanitarne knjižice

–  dokaz o imunizaciji MMR vakcinom ili potvrdu o serološkoj analizi na morbile (IGGantitela)

–  dokaz o imunizaciji Hepatitis B

Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje Zrenjanin i na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Prijave se podnose poštom ili lično, na adresu Opšte bolnice “Đorđe Joanović” Zrenjanin, ul. dr Vase Savića 5 sa naznakom “OGLAS”.

Naznačiti u molbi datum početka oglasa

Oglas važi od  08.05.2019.  do 17.05.2019. godine.

Neblagovremene i nepotpune molbe neće se uzimati u razmatranje.

Rok važenja 17.05.2019.

Zahtevani nivo kvalifikacija: srednja škola – IV stepen (4 godina) Obrazovanje kandidata: medicina

Radno iskustvo u zanimanju: nije bitno

Broj izvršilaca: 1

Mesto rada: Zrenjanin

Vrsta radnog odnosa / angažovanja: određeno

Napomena


Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.