NIS zapošljava, raspisani novi konkursi

NIS zapošljava, raspisani novi konkursi

logo_20618

Trenkwalder kadrovske usluge d.o.o. za svog klijenta, kompaniju NIS, jednu od najvećih energetskih kompanija u jugoistočnoj Evropi koja se bavi istraživanjem, proizvodnjom i preradom nafte i gasa, tražimo motivisane kandidate za poziciju:

Zavarivač – operater m/ž

Mesto rada: Zrenjanin

Opis radnih obaveza i zadataka:

 • Mehaničarski radovi na mašinskoj opremi (rad ručnim mehaničkim alatom, ručnim pneumatskim alatom i ručnim električnim alatom)
 • Tehnička priprema, radovi na izradi mašinske stacionarne opreme i kontrola (priprema materijala, priprema uslova za izvođenje radova prema dostavljenoj tehničkoj dokumentaciji i priprema predmeta rada za kontrolu prema odredbama tehnologije zavarivanja)
 • Izvođenje radova korišćenjem mehanizacije i sredstava transporta (korišćenje dizalice, viljuškara i srodnih mašina u svrhu obavljanje posla, opsluživanje radnih mašinaprema potrebi posla)
 • Specijalistički poslovi (poslovi elektro zavarivanja, gasnog zavarivanja, sečenja materijala, prefabrikacija I izrada svih vrsta cevovoda, održavanje alata i opreme)

Uslovi:

 • Srednja stručna sprema
 • Iskustvo rada na istim ili sličnim pozicijama
 • Sposobnost za rad na poziciji sa posebnim zahtevima: rad na otvorenom, rad sa sredstvima za prenos tereta, rad sa sredstvima transporta, rad u zonama ugroženim od požara i eksplozija, rad sa opremom pod pritiskom, rad sa opasnim materijama, telesna naprezanja, mehaničke opasnosti, fizičke štetnosti, uticaj štetnih zračenja

Ukoliko smatrate da Vaš profil odgovara navedenim uslovima, prijave sa biografijom pošaljite do 26.04.2018.

Kontakt tel: 069 56 000 76

——————————————————————————————————————————————————————————–

logo_20618

Trenkwalder kadrovske usluge d.o.o. za svog klijenta, kompaniju NIS, jednu od najvećih energetskih kompanija u jugoistočnoj Evropi koja se bavi istraživanjem, proizvodnjom i preradom nafte i gasa, tražimo motivisane kandidate za poziciju:

Operater na građevinskim mašinama m/ž

Mesto rada: Zrenjanin

Opis radnih obaveza i zadataka:

 • Pripremni radovi (provera ispravnosti i funkcionalnosti osnovnih sistema i podsistema građevinskih mašina i sredstava unutrašnjeg transporta, provera ispravnosti i funkcionalnosti sistema i opreme za podizanje tereta)
 • Rad na angažovanoj mehanizaciji (rukovanje, upravljanje i rad sa građevinskom mehanizacijom i sredstvima unutrašnjeg transporta, radovi na utovaru i istovaru teških tereta, učestvovanje u pripremi i preuzimanju Dnevnog izveštaja rada građevinske mašine, registrovanje funkcionalnih problema, kvarova i nepravilnosti u radu sredstava rada i prijavljivanja istih neposrednom rukovodiocu, vođenje propisanih evidencija u toku vršenja radne aktivnosti)

Uslovi:

 • Srednja stručna sprema
 • Iskustvo rada na istim ili sličnim pozicijama
 • Sposobnost za rad na poziciji sa posebnim zahtevima: rad na otvorenom, rad sa sredstvima za prenos tereta, rad sa sredstvima za transport, rad u zonama ugroženim od požara i eksplozija, mehaničke opasnosti, fizičke štetnosti i pod uticajem mikroklimatskih faktora

Ukoliko smatrate da Vaš profil odgovara navedenim uslovima, prijave sa biografijom pošaljite elektronskim putem.

Kontakt tel: 069 56 000 76

Rok za konkurisanje: 26.04.2018.

——————————————————————————————————————————————————————————-

logo_20618

Trenkwalder kadrovske usluge d.o.o. za svog klijenta, kompaniju NIS, jednu od najvećih energetskih kompanija u jugoistočnoj Evropi koja se bavi istraživanjem, proizvodnjom i preradom nafte i gasa, tražimo motivisane kandidate za poziciju:

Fizički radnik m/ž

Mesto rada: Zrenjanin

Opis radnih obaveza i zadataka:

 • Pomoćni i fizički radovi u službi građevinskih radova (pomoćni rad prilikom izrada oplate, armiračkih radova, betoniranja, izrada i montaža skele)
 • Pomoćni i fizički radovi u službi mašinsko-montažnih radova (pomoćni rad prilikom izgradnje bušotinskih cevovoda i mašinskomontažnih rekonstrukcija sabirnih stanica, hidroizolacija cevovoda, čišćenje i farbanje mašinskih cevovoda)
 • Pomoćni i fizički radovi u službi elektro montažnih radova (pomoćni rad prilikom razvlačenja kabla, postavljanje razvodnih ormana i električne instalacije i opreme)
 • Zemljani radovi(izrada-kovanje drvenih talpi u hali)

Uslovi:

 • Srednja stručna sprema
 • Iskustvo rada na istim ili sličnim pozicijama
 • Sposobnost za rad na poziciji sa posebnim zahtevima: rad na otvorenom, rad na visini, rad u zatvorenom prostoru, rad u zonama ugroženim od požara i eksplozija, mehaničke opasnosti, telesna naprezanja

Ukoliko smatrate da Vaš profil odgovara navedenim uslovima, prijave sa biografijom pošaljite elektronskim putem.

Kontakt tel: 069 56 000 76

Rok za konkurisanje: 26.04.2018.

——————————————————————————————————————————————————————————–

logo_20618

Trenkwalder kadrovske usluge d.o.o. za svog klijenta, kompaniju NIS, jednu od najvećih energetskih kompanija u jugoistočnoj Evropi koja se bavi istraživanjem, proizvodnjom i preradom nafte i gasa, traži motivisane kandidate za poziciju:

Rukovalac HK1

Mesto rada: Zrenjanin

Opis radnih obaveza i zadataka:

 • Rukuje radom hidrauličnih klešta
 • Postavlja opremu na kolonu zaštitnih cevi
 • Vodi računa o ispravnosti hidrauličnih klešta i glava za cementaciju
 • Prijavljuje svaki kvar na sredstvima rada i opremi poslovođi za izvođenje
 • Otklanja manje kvarove na hidrauličnim kleštima i glavama za cementaciju
 • Povremeno vozi transportno-manipulativna sredstva – viljuškar
 • Po potrebi učestvuje u toku izvođenja operacije testiranja na terenu

Uslovi:

 • Srednja stručna sprema iz oblasti mašinstva
 • B kategija vozačke dozvole
 • Iskustvo rada na istim ili sličnim pozicijama
 • Sposobnost za rad na poziciji sa posebnim zahtevima: rad na visini, rad sa sredstvima za prenos tereta, rad u zonama ugroženim od požara i eksplozija, mehaničke opasnosti, rad sa hemikalijama, rad sa opremom pod pritiskom, rad na terenu

Ukoliko smatrate da Vaš profil odgovara navedenim uslovima, prijave sa biografijom pošaljite do 26.04.2018.

Kontakt tel: 0695600076

——————————————————————————————————————————————————————————–

logo_20618

Trenkwalder kadrovske usluge d.o.o. za svog klijenta, kompaniju NIS, jednu od najvećih energetskih kompanija u jugoistočnoj Evropi koja se bavi istraživanjem, proizvodnjom i preradom nafte i gasa, traži motivisane kandidate za poziciju:

Operater na cisternama i silosima

Mesto rada: Zrenjanin

Opis radnih obaveza i zadataka:

 • Učestvovanje u javnom saobraćaju
 • Povremeno razvoženje sredstava za prevoz cementnih mešavina i kiselinskih rastvora, kao i ostala sredstva za rada
 • Kontroliše i izveštava o ispravnosti silosa, cisterni i prateće opreme neohodne za rad
 • Otklanja manje kvarove na silosima, cisternama za prevoz cementih mešavina i kiselinskih rastvora
 • Odgovoran za montažu i postavljanje opreme na radilištu, za bezbedan rad sa cisternom i pratećom opremom, za manipulaciju opasnim materijama
 • Rukuje sa kompresorima i ventilima na cisternama/silosima za vreme izvođenja operacija; sprovodi kontinuirano snabdevanje vodom, cementim mešavinama i kiselinskim rastvorima
 • Održava čistoću silosa, cisterni, vozila i radnog prostora
 • Popunjava i dostavlja prateću opremu u skladu sa zahtevima neposrednog rukovodioca; odgovara za SDR dokumentaciju i opremu i uočene nedostatke prijavljuje rukovodiocu
 • Vrši utovar/pretovar mešavina iz silosa i kiselinskih rastvora u cisterne i obrnutno

Uslovi:

 • Srednja stručna sprema iz oblasti građevinstva ili mašinstva
 • E kategorija vozačke dozvole
 • Iskustvo rada na istim ili sličnim pozicijama
 • Sposobnost za rad na poziciji sa posebnim zahtevima: rad na visini, rad sa sredstvima za prenos tereta, rad u zonama ugroženim od požara i eksplozija, mehaničke opasnosti, rad sa hemikalijama, rad sa opremom pod pritiskom, rad na terenu

Ukoliko smatrate da Vaš profil odgovara navedenim uslovima, prijave sa biografijom pošaljite do 26.04.2018.

Kontakt tel: 0695600076

——————————————————————————————————————————————————————————-

logo_20618

Trenkwalder kadrovske usluge d.o.o. za svog klijenta, kompaniju NIS, jednu od najvećih energetskih kompanija u jugoistočnoj Evropi koja se bavi istraživanjem, proizvodnjom i preradom nafte i gasa, traži motivisane kandidate za poziciju:

Tehničar – Saradnik za izvođenje radova

Mesto rada: Zrenjanin

Opis radnih obaveza i zadataka:

 • Poslovi planiranja (učestvuje u planiranju potrebne količine alata, opreme i repromaterijala neophodnih za normalno funkcionisanje Službe; planira način izvođenja operacija i potrebne vrste i kapacitete sredstava za izvođenje operacija i broj izvšioca)
 • Poslovi realizacije (stručna kontrola nad izvođenjem radova; obrađuje podatke dobijene pre operacija i razmatra tehnologiju izvođenja radova; određuje potrebne vrste i kapacitete sredstava i opreme kao i neophodan broj izvršilaca; daje uputstva operaterima tokom izvođenja operacija, vrši kontrolu sredstava i alata za rad u bazi i neposredno pre početka izvođenja operacija, izvodi operacije prema programu rada i na licu mesta samostalno odlučuje o odstupanju u okviru programa dozvoljenog odstupanja; radi proračune, vodi zapisnik, izrađuje izveštaje i obrađuje rezultate; rukuje stranicom za kontrolu parametra protokola u toku izvođenja operacija)
 • Upravljanje dokumentacijom (obezbeđuje, formira, koristi i arhivira podatke i tehničku dokumentaciju; formira bazu podataka zapisa o izvršenim poslovima)

Uslovi:

 • IV stepen stručne spreme
 • B kategorija vozačke dozvole
 • Iskustvo rada na istim ili sličnim pozicijama
 • Sposobnost za rad na poziciji sa posebnim zahtevima: rad na visini, rad sa sredstvima za prenos tereta, rad u zonama ugroženim od požara i eksplozija, mehaničke opasnosti, rad sa hemikalijama, rad sa opremom pod pritiskom, rad na terenu

Ukoliko smatrate da Vaš profil odgovara navedenim uslovima, prijave sa biografijom pošaljite do 26.04.2018.

Kontakt tel: 0695600076

——————————————————————————————————————————————————————————–

logo_20618

Trenkwalder kadrovske usluge d.o.o. za svog klijenta, kompaniju NIS, jednu od najvećih energetskih kompanija u jugoistočnoj Evropi koja se bavi istraživanjem, proizvodnjom i preradom nafte i gasa, traži motivisane kandidate za poziciju:

Rukovalac CA2

Mesto rada: Zrenjanin

Opis radnih obaveza i zadataka:

 • Rukuje pratećom opremom CA pri izvođenju operacija
 • Rukuje radom agregata i prateće opreme za izvođenje svih radova osim cementacije uz prisustvo glavnog operatera CA
 • Postavlja sredstva rada i opremu za izvođenje operacije na radilištu
 • Vrši kontrolu i učestvuje u montaži opreme kod izvođenja operacija
 • Vodi računa o ispravnosti cementacionih/pumpnih agregata i opreme za izvođenje radova
 • Prijavljuje kvarove na sredstvima rada i učestvuje u otklanjanju manjih kvarova na cementnim/pumpnim agregatima i opremi za izvođenje radova;
 • Vodi računa o ispravnosti opreme i alata koja se nalazi u sastavu cementnog/pumpnog agregata
 • Po potrebi vozi cementacioni agregat samo ukoliko mu kvalifikacije isto dozvoljavaju

Uslovi:

 • Srednja stručna sprema tehničke škole
 • E kategorija vozačke dozvole
 • Iskustvo rada na istim ili sličnim pozicijama
 • Sposobnost za rad na poziciji sa posebnim zahtevima: rad na visini, rad sa sredstvima za prenos tereta, rad u zonama ugroženim od požara i eksplozija, mehaničke opasnosti, rad sa hemikalijama, rad sa opremom pod pritiskom, rad na terenu

Ukoliko smatrate da Vaš profil odgovara navedenim uslovima, prijave sa biografijom pošaljite do 26.04.2018.

Kontakt tel: 0695600076

Izvor:poslovi.infostud.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.