Kompanija Dijamant zapošljava

Kompanija Dijamant zapošljava

Kompanija Dijamant raspisala je oglase na brojnim pozicijama. Oglase možete pročitati u nastavku teksta.

Pozicija: Bravar
Sektor: Proizvodno – tehnički sektor
Lokacija: Zrenjanin
Ističe: 22.11.2018
Uslovi:

– Srednja stručna sprema, tehničke struke

– Bez radnog iskustva u struci ( 1 izvršilac – pripravnik )

 

Opis posla:

– Učestvuje u rešavanju problema i otklanjanju kvarova na mašinskoj opremi i uređajima

– Prati i kontroliše rad mašina za utakanje i pakovanje proizvoda

– Radi na preventivnom i interventnom održavanju mašina i uređaja u smeni i za vreme remonta

– Prednost poznavanje REL i TIG postupkom zavarivanja

Prijava >>


Pozicija: Hidrater
Sektor: Proizvodno – tehnički sektor
Lokacija: Zrenjanin
Ističe: 22.11.2018
Uslovi:

– Srednja stručna sprema hemijske ili prehrambene struke

– Bez radnog iskustva u struci ( 2 izvršioca – pripravnika )

 

Opis posla:

– Vrši potrebnu manipulaciju ulja i masti za proces hidrogenovanja i filtriranja u koordinaciji sa rafinerom i manipulantom-bravarom;

– Učestvuje u sprovođenju i kontroli procesa hidrogenovanja i elektrolize prema pisanim uputstvima;

– Održava čistoću opreme i uređaja u pogonu i drugo;

 

Prijava >>


Pozicija: Mašinista kompresorskih postrojenuja
Sektor: Proizvodno – tehnički sektor
Lokacija: Zrenjanin
Ističe: 22.11.2018
Uslovi:

– Srednja stručna sprema, mašinske struke

– Bez radnog iskustva ( 1 izvršilac – pripravnik )

 

Opis posla:

– U kotlovskim postrojenjima pušta u rad i kontroliše zadate parametre na amonijačnim i vazdušnim kompresorima

– Prati rad i kontroliše zadate parametre u toplotnim podstanicama

– Radi na preventivnom i interventom održavanju postrojenja u smeni i za vreme remonta

 

Prijava >>


Pozicija: Mašinista kotlovskih postrojenja
Sektor: Proizvodno – tehnički sektor
Lokacija: Zrenjanin
Ističe: 22.11.2018
Uslovi:

– Srednja stručna sprema, mašinske struke

– Bez radnog iskustva u struci ( 1 izvršilac – pripravnik )

 

Opis posla:

– U kotlovskim postrojenjima pušta u rad i kontroliše zadate parametre na parnim kotlovima

– Radi na održavanju kotlovske armature

– Vodi svu evidenciju o proizvodnji i distribuciji vodene pare

 

Prijava >>


Pozicija: Radnik na proizvodnji boca-bravar
Sektor: Proizvodno – tehnički sektor
Lokacija: Zrenjanin
Ističe: 22.11.2018
Uslovi:

– Srednja stručna sprema tehničke struke

– Bez radnog iskustva u struci ( 1 izvršilac – pripravnik )

 

Opis poslova:

– Podešava i kontroliše radne parametre, ispravnost PET boca, uz nadzor vodi evidenciju o proizvodnji, zastojima i kvarovima;

– Nadzire rad mašina, proverava i po potrebi dopunjuje propisnu količinu maziva  i radnih fluida;

– Sinhronizuje rad mašine sa dinamikom utakanja i drugo;

 

Prijava >>


Pozicija: Rafiner
Sektor: Proizvodno – tehnički sektor
Lokacija: Zrenjanin
Ističe: 22.11.2018
Uslovi:

– Srednja stručna sprema, hemijske ili tehničke struke

– Bez radnog iskustva u struci ( 1 izvršilac – pripravnik )

 

Opis posla:

– Vrši potrebnu manipulaciju za proces rafinacije i delimične rafinacije

– Učestvuje u kontroli zadatih parametara u tehnološkom procesu proizvodnje

– Učestvuje u interventnim i preventivnim poslovima na održavanju mašina i

uređaja u pogonu itd.

 

Prijava >>


Pozicija: Tehničar u pogonu rafinerije
Sektor: Proizvodno – tehnički sektor
Lokacija: Zrenjanin
Ističe: 22.11.2018
Uslovi:

– Srednja stručna sprema hemijske  ili prehrambene struke

– Bez radnog iskustva u struci  ( 1 izvršilac – pripravnik )

 

Opis poslova:

– Uz nadzor obavlja manipulaciju ulja i masti, internu i eksternu;

– Sprovodi proces rafinacije biljnih ulja i masti prema pisanim uputstvima

– Vodi računa o uzorcima, kontaktira sa laboratorijom, vodi brigu o rezultatima i drugo;

 

Prijava >>


Pozicija: Tehničar u proizvodnji margarina
Sektor: Proizvodno – tehnički sektor
Lokacija: Zrenjanin
Ističe: 22.11.2018
Uslovi:

– Srednja stručna sprema, hemijske ili prehrambene struke

– Bez radnog iskustva u struci ( 2 izvršioca – pripravnika)

 

Opis posla:

– Uz nadzor sprovodi i kontroliše tehnološki proces proizvodnje na linijama proizvodnje prema  pisanim procedurama – upitstvima;

– Evidentira utrošene količine sirovina i repromaterijala;

– Prati i drži pod kontrolom projektovani kvalitet proizvoda i drugo;

 

Prijava >>

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.