Drekslmajer raspisao novi konkurs

Drekslmajer raspisao novi konkurs

logo_26816

Poslodavac “DAD Dräxlmaier Automotive” d.o.o., raspisuje konkurs za poziciju:

Referent za sisteme upravljanja kvalitetom

Zrenjanin

Osnovna zaduženja:

 • Kreira, održava i razvija sistem upravljanja i kvaliteta kod poslodavca.
 • Odgovoran za rano otkrivanje propusta i grešaka i preduzimanje korektivnih mera.
 • Odgovoran za efikasnu primenu IATF 16949, ISO14001, BS OHSAS 18001/ISO45001, ISO27001, kao i za koordinacija bitnih aspekata očuvanja životne sredine kod poslodavca.
 • Učestvuje pri izradi specifičnih instrukcija i uputstava i briga o implementaciji istih.
 • Pruža podršku i daje odobrenje kreatorima radnih instrukcija i uputstava.
 • Dužan da redovno preispituje i proverava lokalnu standardnu dokumentaciju.
 • Slabosti u implementaciji sistema upravljanja, nepridržavanje standardnih zahteva i zahteva klijenta dužan da prijavi rukovodicu odeljenja kvaliteta.
 • Obezbeđuje jedan funkcionalan sistem za upravljanje dokumentima i podacima u skladu sa DPM-zahtevima i specifičnim zahtevima klijenta.
 • Obuka zaposlenih o osnovnim temama koje se odnose na integrisani sistema upravljanja.
 • Kontinuirana podrška prilikom sprovođenja revizije ili audita, moderator kod definisanja analize uzroka, iniciranje korektivnih mera, osigurava nesmetano sprovođenje istih i i provera efektivnost korektivnih mera u dogovoru sa licima koji su odgovorni za dati proces kod poslodavca.
 • Preuzima ulogu ko-auditora i ispomaže kod interne revizije sistema (QM) a na zahtev menadžmenta kvaliteta iz centrale.
 • Izrada, ažuriranje i komunikacija godišnjeg plana audita.
 • Definisanje i koordinacija internih audit timova (učesnika prilikom audita).
 • Blagovremena priprema i distribucija audit izveštaja.
 • Koordinacija i saradnja sa glavnim auditorom eksternog audita Sistema (IATF 16949, ISO 14001, BS OHSAS 18001/ISO 45001, CCC).
 • Obučava i stimuliše zaposlene da poštuju i sprovode dugoročnu filozofiju održanja kvaliteta.
 • Podrška i koordinacija sistema izveštavanja u dogovoru sa direktorom sedišta i rukovodiocem odeljenja kvaliteta u procesu ocenjivanja sistema upravljanja.
 • Podrška prilikom implementacije i održavanja neke strukture izveštavanja za celu organizaciju na osnovu procesa i njihovih odgovarajućih KPI-ova.
 • Procena uticaja promena zahtevanih od strane klijenta na sistem upravljanja.

Zahtevi:

 • Poznavanje procesa upravljanja kvalitetom u automobilskoj industriji.
 • Temeljna znanja u oblasti obezbeđenja kvaliteta.
 • Veoma izražene analitičke sposobnosti i poznavanje statistike.
 • Poznavanje neophodnih ISO standarda (IATF 16949, ISO 14001, BS OHSAS 18001/ISO 45001).
 • Veoma dobro poznavanje nemačkog jezika i/ili engleskog jezika.
 • Vrlo dobro znanje rada na računaru.
 • Sposobnost rada pod pritiskom.
 • Komunikacione sposobnosti.
 • Odlične organizacione sposobnosti.

Svi zainteresovani kandidati svoje biografije mogu dostaviti elektronskim putem najkasnije do 20.10.2018.

Kontakt osoba: Aćimac Tamara HR143, kontakt telefon: 023 519 226 acimac.tamara@draexlmaier.de

Izvor:poslovi.infostud.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.