Na teritoriji grada Zrenjanina deluju 22 vatrogasna društva i ovo je jedan od najvećih vatrogasnih saveza u Srbiji. Na takav način organizovano je preko 2000 ljudi svih uzrasta. Gradska uprava grada Zrenjanina pomaže rad dobrovoljnih vatrogasnih društava u svim naseljenim mestima. Nedavno je okončana javna rasprava o predlogu novog ZakonaRead More →

Zakonom o javnim medijskim servisima od 1. januara 2016. godine uvedeno je obavezno plaćanje takse za javne medijske servise, ali u nekim slučajevima moguće je osloboditi se te obaveze. Svakog meseca se na ime te takse, odnosno pretplate od 150 dinara, a zainteresovani za oslobađanje od obaveze plaćanja moraju bitiRead More →

Usklađivanje godišnjih poreza za automobile sa indeksom potrošačkih cena Poznati su i novi iznosi godišnjih poreza za automobile čiji se iznos usklađuje s indeksom potrošačkih cena koje je objavio Republički zavod za statistiku za period od 1. decembra 2016. do 30. novembra 2017. godine. Porez je veći za 30 dinaraRead More →