U naše zakonodavstvo od 1. juna biće uvedena nova krivična dela protiv života i tela i polnih sloboda, predviđeno je izmenama i dopunama Krivičnog zakonika Srbije. Tu su, između ostalog i proganjanje i polno uznemiravanje. Za nedolično ponašanje, nepristojne ponude i komentare zbog kojih je nekome neprijatno, ubuduće će seRead More →